Cổng pose trong cyan retro khuôn mẫu vết sưng tiến áo khoác dài tay thường ve áo của phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-613051240339
26,135,000 đ
Kích thước:
2
4
6
số 8
Phân loại màu:
Cổng pose trong cyan retro khuôn mẫu vết sưng tiến áo khoác dài tay thường ve áo của phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Ports Poezi
Fabric material Acrylic
Size 2 4 6 8
Color classification Cyan
No. LC9C052SXK013
Fabric main material content 51% (inclusive) -70% (inclusive)
Year-end season Fall 2014
Material ingredients Polypropylene fiber (acrylic) 52% Other 48%
Cổng pose trong cyan retro khuôn mẫu vết sưng tiến áo khoác dài tay thường ve áo của phụ nữ
Cổng pose trong cyan retro khuôn mẫu vết sưng tiến áo khoác dài tay thường ve áo của phụ nữ
Cổng pose trong cyan retro khuôn mẫu vết sưng tiến áo khoác dài tay thường ve áo của phụ nữ
Cổng pose trong cyan retro khuôn mẫu vết sưng tiến áo khoác dài tay thường ve áo của phụ nữ
Cổng pose trong cyan retro khuôn mẫu vết sưng tiến áo khoác dài tay thường ve áo của phụ nữ

078.8283.789