công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy

MÃ SẢN PHẨM: TD-617542261660
257,000 đ
Kích thước:
100 100
105 105
110 110
115 115
120 120
959 959
Phân loại màu:
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
Ghi chú

Số lượng:
Brand chengplan Orange
Texture Other
Size 100 105 110 115 120 959
Pattern Solid
Color classification White vest (high quality 60 cotton) grey vest (high quality 60) white short sleeves (high quality 60 cotton) grey short sleeves (high quality 60) grey vest (42)
No. 3401181D
Ingredient content 96% and above
Year Season Winter 2016
Material composition Other 100%
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy
công nhân trung niên và người già ông già ngắn tay áo 42 bông nam áo sơ mi văn hóa đồ lót đáy

0966.889.186