Châu Âu và Mỹ xu hướng gió mùa xuân mùa thu giày stoe phẳng đơn giày nơ lớn nông miệng vuông set đầu giày đậu chân sinh viên

MÃ SẢN PHẨM: TD-616938509662
1,526,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Châu Âu và Mỹ xu hướng gió mùa xuân mùa thu giày stoe phẳng đơn giày nơ lớn nông miệng vuông set đầu giày đậu chân sinh viên
Châu Âu và Mỹ xu hướng gió mùa xuân mùa thu giày stoe phẳng đơn giày nơ lớn nông miệng vuông set đầu giày đậu chân sinh viên
Châu Âu và Mỹ xu hướng gió mùa xuân mùa thu giày stoe phẳng đơn giày nơ lớn nông miệng vuông set đầu giày đậu chân sinh viên
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Leisure
Shoe style Square head
Popular elements Shallow bow bow
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Apricot, Red
No. 158797060781727
Year-end season Spring 2020
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
Châu Âu và Mỹ xu hướng gió mùa xuân mùa thu giày stoe phẳng đơn giày nơ lớn nông miệng vuông set đầu giày đậu chân sinh viên
Châu Âu và Mỹ xu hướng gió mùa xuân mùa thu giày stoe phẳng đơn giày nơ lớn nông miệng vuông set đầu giày đậu chân sinh viên
Châu Âu và Mỹ xu hướng gió mùa xuân mùa thu giày stoe phẳng đơn giày nơ lớn nông miệng vuông set đầu giày đậu chân sinh viên
Châu Âu và Mỹ xu hướng gió mùa xuân mùa thu giày stoe phẳng đơn giày nơ lớn nông miệng vuông set đầu giày đậu chân sinh viên
Châu Âu và Mỹ xu hướng gió mùa xuân mùa thu giày stoe phẳng đơn giày nơ lớn nông miệng vuông set đầu giày đậu chân sinh viên
Châu Âu và Mỹ xu hướng gió mùa xuân mùa thu giày stoe phẳng đơn giày nơ lớn nông miệng vuông set đầu giày đậu chân sinh viên
Châu Âu và Mỹ xu hướng gió mùa xuân mùa thu giày stoe phẳng đơn giày nơ lớn nông miệng vuông set đầu giày đậu chân sinh viên

0966.889.186