Châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa xuân và mùa hè mới nữ giày lớn mã khoan nước da lộn cạn miệng phẳng gót đáy phẳng nữ đơn giày

MÃ SẢN PHẨM: TD-616938937098
1,598,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa xuân và mùa hè mới nữ giày lớn mã khoan nước da lộn cạn miệng phẳng gót đáy phẳng nữ đơn giày
Châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa xuân và mùa hè mới nữ giày lớn mã khoan nước da lộn cạn miệng phẳng gót đáy phẳng nữ đơn giày
Châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa xuân và mùa hè mới nữ giày lớn mã khoan nước da lộn cạn miệng phẳng gót đáy phẳng nữ đơn giày
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Europe
Shoe style Square head
Popular elements Shallow bow bow water drill waterproof table metal decoration
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Red Caramel
No. 158797062443459
Year-end season Fall 2018
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Suede
Châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa xuân và mùa hè mới nữ giày lớn mã khoan nước da lộn cạn miệng phẳng gót đáy phẳng nữ đơn giày
Châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa xuân và mùa hè mới nữ giày lớn mã khoan nước da lộn cạn miệng phẳng gót đáy phẳng nữ đơn giày
Châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa xuân và mùa hè mới nữ giày lớn mã khoan nước da lộn cạn miệng phẳng gót đáy phẳng nữ đơn giày
Châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa xuân và mùa hè mới nữ giày lớn mã khoan nước da lộn cạn miệng phẳng gót đáy phẳng nữ đơn giày
Châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa xuân và mùa hè mới nữ giày lớn mã khoan nước da lộn cạn miệng phẳng gót đáy phẳng nữ đơn giày
Châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa xuân và mùa hè mới nữ giày lớn mã khoan nước da lộn cạn miệng phẳng gót đáy phẳng nữ đơn giày
Châu Âu và Mỹ gió 2020 mùa xuân và mùa hè mới nữ giày lớn mã khoan nước da lộn cạn miệng phẳng gót đáy phẳng nữ đơn giày

0966.889.186