Châu Âu và Hoa Kỳ 20 mùa xuân giày việc đinh tán tại nơi làm việc mới giày đơn nút gồm một từ bằng gót khoan nước nhọn mỏng

MÃ SẢN PHẨM: TD-616668416142
1,423,000 đ
Kích thước:
33
34
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Châu Âu và Hoa Kỳ 20 mùa xuân giày việc đinh tán tại nơi làm việc mới giày đơn nút gồm một từ bằng gót khoan nước nhọn mỏng
Châu Âu và Hoa Kỳ 20 mùa xuân giày việc đinh tán tại nơi làm việc mới giày đơn nút gồm một từ bằng gót khoan nước nhọn mỏng
Ghi chú

Số lượng:
Brand Jayeffi
Closed mode One-word buckle
Size 33 34 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Europe
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow buckle water drill rivet metal trim belt buckle
Heel high High heel (5-8cm)
Color classification Black (ultra-fibre) green (ultra-fibre)
No. B299 4.27
Year-end season Spring 2020
Shoe style Pointed
Scenarios Dressed
Heel style Fine heel
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Frosting
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Microfibers
Sales channel type Pure e-commerce (only available online)
Châu Âu và Hoa Kỳ 20 mùa xuân giày việc đinh tán tại nơi làm việc mới giày đơn nút gồm một từ bằng gót khoan nước nhọn mỏng
Châu Âu và Hoa Kỳ 20 mùa xuân giày việc đinh tán tại nơi làm việc mới giày đơn nút gồm một từ bằng gót khoan nước nhọn mỏng
Châu Âu và Hoa Kỳ 20 mùa xuân giày việc đinh tán tại nơi làm việc mới giày đơn nút gồm một từ bằng gót khoan nước nhọn mỏng
Châu Âu và Hoa Kỳ 20 mùa xuân giày việc đinh tán tại nơi làm việc mới giày đơn nút gồm một từ bằng gót khoan nước nhọn mỏng
Châu Âu và Hoa Kỳ 20 mùa xuân giày việc đinh tán tại nơi làm việc mới giày đơn nút gồm một từ bằng gót khoan nước nhọn mỏng
Châu Âu và Hoa Kỳ 20 mùa xuân giày việc đinh tán tại nơi làm việc mới giày đơn nút gồm một từ bằng gót khoan nước nhọn mỏng

0966.889.186