Châu Âu và giày nữ thời trang của Mỹ mùa thu 2020 nơ mới cạn miệng giày phẳng của phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của giày đơn đầu vuông sook của phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-616938637508
1,484,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
42
Phân loại màu:
Châu Âu và giày nữ thời trang của Mỹ mùa thu 2020 nơ mới cạn miệng giày phẳng của phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của giày đơn đầu vuông sook của phụ nữ
Châu Âu và giày nữ thời trang của Mỹ mùa thu 2020 nơ mới cạn miệng giày phẳng của phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của giày đơn đầu vuông sook của phụ nữ
Châu Âu và giày nữ thời trang của Mỹ mùa thu 2020 nơ mới cạn miệng giày phẳng của phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của giày đơn đầu vuông sook của phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41 42
Pattern Solid
Style Europe
Shoe style Square head
Popular elements Shallow bow bow
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Green Light Purple
No. 158797064543372
Year-end season Fall 2018
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Satin
Châu Âu và giày nữ thời trang của Mỹ mùa thu 2020 nơ mới cạn miệng giày phẳng của phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của giày đơn đầu vuông sook của phụ nữ
Châu Âu và giày nữ thời trang của Mỹ mùa thu 2020 nơ mới cạn miệng giày phẳng của phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của giày đơn đầu vuông sook của phụ nữ
Châu Âu và giày nữ thời trang của Mỹ mùa thu 2020 nơ mới cạn miệng giày phẳng của phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của giày đơn đầu vuông sook của phụ nữ
Châu Âu và giày nữ thời trang của Mỹ mùa thu 2020 nơ mới cạn miệng giày phẳng của phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của giày đơn đầu vuông sook của phụ nữ
Châu Âu và giày nữ thời trang của Mỹ mùa thu 2020 nơ mới cạn miệng giày phẳng của phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của giày đơn đầu vuông sook của phụ nữ
Châu Âu và giày nữ thời trang của Mỹ mùa thu 2020 nơ mới cạn miệng giày phẳng của phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của giày đơn đầu vuông sook của phụ nữ
Châu Âu và giày nữ thời trang của Mỹ mùa thu 2020 nơ mới cạn miệng giày phẳng của phụ nữ Hàn Quốc phiên bản của giày đơn đầu vuông sook của phụ nữ

0966.889.186