CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR NHÂN in đầm VỚI PHỤ NỮ CỦA VÒNG có cổ ống tay đầm

MÃ SẢN PHẨM: TD-614019971802
13,272,000 đ
Kích thước:
4
6
số 8
10
2
12
Phân loại màu:
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR NHÂN in đầm VỚI PHỤ NỮ CỦA VÒNG có cổ ống tay đầm
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR NHÂN in đầm VỚI PHỤ NỮ CỦA VÒNG có cổ ống tay đầm
Ghi chú

Số lượng:
Brand PORTS INTERNATIONAL
Age applicable 25-29 years old
Material Polyester
Size 2 4 6 8 10 12
Color classification Mahogany, crash.
No. LW7N019LCE006
Ingredient content More than 95%
Year Season Fall 2015
Skirt length Mid-length skirt
Material ingredients Polyester 100%
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR NHÂN in đầm VỚI PHỤ NỮ CỦA VÒNG có cổ ống tay đầm
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR NHÂN in đầm VỚI PHỤ NỮ CỦA VÒNG có cổ ống tay đầm
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR NHÂN in đầm VỚI PHỤ NỮ CỦA VÒNG có cổ ống tay đầm
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR NHÂN in đầm VỚI PHỤ NỮ CỦA VÒNG có cổ ống tay đầm
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR NHÂN in đầm VỚI PHỤ NỮ CỦA VÒNG có cổ ống tay đầm
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR NHÂN in đầm VỚI PHỤ NỮ CỦA VÒNG có cổ ống tay đầm

0966.889.186