CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR Minimalist dốc ZIPDESIGN WOMENS NGẮN JACKET

MÃ SẢN PHẨM: TD-613254704496
11,842,000 đ
Kích thước:
2
4
6
số 8
10
12
14
Phân loại màu:
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR Minimalist dốc ZIPDESIGN WOMENS NGẮN JACKET
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR Minimalist dốc ZIPDESIGN WOMENS NGẮN JACKET
Ghi chú

Số lượng:
Brand PORTS INTERNATIONAL
Size 2 4 6 8 10 12 14
Fabric Other
Color classification Blue Black Black 1
No. LW9N050ZCQ009
Ingredient content 96% and above
Year Season Winter 2015
Material ingredients Other 100%
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR Minimalist dốc ZIPDESIGN WOMENS NGẮN JACKET
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR Minimalist dốc ZIPDESIGN WOMENS NGẮN JACKET
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR Minimalist dốc ZIPDESIGN WOMENS NGẮN JACKET
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR Minimalist dốc ZIPDESIGN WOMENS NGẮN JACKET
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR Minimalist dốc ZIPDESIGN WOMENS NGẮN JACKET
CẢNG QUỐC TẾ MULTI-COLOR Minimalist dốc ZIPDESIGN WOMENS NGẮN JACKET

0966.889.186