CẢNG QUỐC TẾ BLACK LEN ĐÃ TRỘN SIMPLE THỜI TRANG VÀ TÍNH CÁCH CỦA PHỤ NỮ dài tay DÀI LENGTH COAT

MÃ SẢN PHẨM: TD-614016763263
35,425,000 đ
Kích thước:
2
4
6
số 8
10
12
Phân loại màu:
CẢNG QUỐC TẾ BLACK LEN ĐÃ TRỘN SIMPLE THỜI TRANG VÀ TÍNH CÁCH CỦA PHỤ NỮ dài tay DÀI LENGTH COAT
Ghi chú

Số lượng:
Brand PORTS INTERNATIONAL
Fabric material Wool
Size 2 4 6 8 10 12
Color classification Black
No. LK2C021PWF018
Fabric main material content 71% (inclusive) -80% (inclusive)
Year-end season Winter 2011
Material ingredients Wool 73% Other 27%
CẢNG QUỐC TẾ BLACK LEN ĐÃ TRỘN SIMPLE THỜI TRANG VÀ TÍNH CÁCH CỦA PHỤ NỮ dài tay DÀI LENGTH COAT
CẢNG QUỐC TẾ BLACK LEN ĐÃ TRỘN SIMPLE THỜI TRANG VÀ TÍNH CÁCH CỦA PHỤ NỮ dài tay DÀI LENGTH COAT
CẢNG QUỐC TẾ BLACK LEN ĐÃ TRỘN SIMPLE THỜI TRANG VÀ TÍNH CÁCH CỦA PHỤ NỮ dài tay DÀI LENGTH COAT
CẢNG QUỐC TẾ BLACK LEN ĐÃ TRỘN SIMPLE THỜI TRANG VÀ TÍNH CÁCH CỦA PHỤ NỮ dài tay DÀI LENGTH COAT
CẢNG QUỐC TẾ BLACK LEN ĐÃ TRỘN SIMPLE THỜI TRANG VÀ TÍNH CÁCH CỦA PHỤ NỮ dài tay DÀI LENGTH COAT

078.8283.789