CẢNG QUỐC TẾ BERRY-MÀU FLAT-CUT cổ áo thắt lại WOMENS dài tay DÀI LENGTH áo gió JACKET

MÃ SẢN PHẨM: TD-614014311768
21,133,000 đ
Kích thước:
2
4
6
số 8
10
12
14
Phân loại màu:
CẢNG QUỐC TẾ BERRY-MÀU FLAT-CUT cổ áo thắt lại WOMENS dài tay DÀI LENGTH áo gió JACKET
CẢNG QUỐC TẾ BERRY-MÀU FLAT-CUT cổ áo thắt lại WOMENS dài tay DÀI LENGTH áo gió JACKET
Ghi chú

Số lượng:
Brand PORTS INTERNATIONAL
Size 2 4 6 8 10 12 14
Fabric material Polyester
Color classification Green Berry Fruit 1 Berry Fruit Green 1
No. LB8T012NWB002
Ingredient content 30% and below
Year Season Spring 2016
Material ingredients Triacetate fiber (triacetate fiber) 75% polyester 25%
CẢNG QUỐC TẾ BERRY-MÀU FLAT-CUT cổ áo thắt lại WOMENS dài tay DÀI LENGTH áo gió JACKET
CẢNG QUỐC TẾ BERRY-MÀU FLAT-CUT cổ áo thắt lại WOMENS dài tay DÀI LENGTH áo gió JACKET
CẢNG QUỐC TẾ BERRY-MÀU FLAT-CUT cổ áo thắt lại WOMENS dài tay DÀI LENGTH áo gió JACKET
CẢNG QUỐC TẾ BERRY-MÀU FLAT-CUT cổ áo thắt lại WOMENS dài tay DÀI LENGTH áo gió JACKET
CẢNG QUỐC TẾ BERRY-MÀU FLAT-CUT cổ áo thắt lại WOMENS dài tay DÀI LENGTH áo gió JACKET
CẢNG QUỐC TẾ BERRY-MÀU FLAT-CUT cổ áo thắt lại WOMENS dài tay DÀI LENGTH áo gió JACKET

0966.889.186