Cà phê-màu da vòng đầu dày duy nhất giày tấm của phụ nữ mùa xuân 2020 mềm mặt scrubd da bò băng tần thấp phẳng gót đơn giày đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-618894803241
3,485,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
Cà phê-màu da vòng đầu dày duy nhất giày tấm của phụ nữ mùa xuân 2020 mềm mặt scrubd da bò băng tần thấp phẳng gót đơn giày đen
Cà phê-màu da vòng đầu dày duy nhất giày tấm của phụ nữ mùa xuân 2020 mềm mặt scrubd da bò băng tần thấp phẳng gót đơn giày đen
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Style Leisure
Shoe style Round head
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Coffee H6-3 Black H6-3
No. 12.29
Year-end season Spring 2019
Shoe style Round head
Scenarios Leisure
Heel style Muffin bottom
Sole material Rubber
Inner Material Head-layer pig skin
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Deep mouth
Cortical characteristics Frosting
Insole material Head-layer pig skin
Style Granny Shoes
Help surface material Cow anti-velvet (frosted skin)
Cà phê-màu da vòng đầu dày duy nhất giày tấm của phụ nữ mùa xuân 2020 mềm mặt scrubd da bò băng tần thấp phẳng gót đơn giày đen
Cà phê-màu da vòng đầu dày duy nhất giày tấm của phụ nữ mùa xuân 2020 mềm mặt scrubd da bò băng tần thấp phẳng gót đơn giày đen
Cà phê-màu da vòng đầu dày duy nhất giày tấm của phụ nữ mùa xuân 2020 mềm mặt scrubd da bò băng tần thấp phẳng gót đơn giày đen
Cà phê-màu da vòng đầu dày duy nhất giày tấm của phụ nữ mùa xuân 2020 mềm mặt scrubd da bò băng tần thấp phẳng gót đơn giày đen
Cà phê-màu da vòng đầu dày duy nhất giày tấm của phụ nữ mùa xuân 2020 mềm mặt scrubd da bò băng tần thấp phẳng gót đơn giày đen
Cà phê-màu da vòng đầu dày duy nhất giày tấm của phụ nữ mùa xuân 2020 mềm mặt scrubd da bò băng tần thấp phẳng gót đơn giày đen

078.8283.789