Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13

MÃ SẢN PHẨM: TD-611941709670
471,000 đ
Phân loại màu:
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Ghi chú

Số lượng:
Brand VATILIN WALDORON
Texture Oxford Textiles
Closed mode Zipper
Pattern Letters
Shape Vertical Square
Gender Woman
Popular elements Printing
Color classification D-506 Red D-506 Black D-506 Blue D-506 Gray D-506 Yellow
Internal structure DOCUMENT BAG, CELL PHONE BAG.
Time to market Winter 2019
No. 01D-50650
Scenarios Leisure
Inlet material Polyester
Shoulder Style Double Roots
Lifting part type Soft
Types of bags Stereo bag
Size Small
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13
Boy vai túi 6 cô gái túi vải 7 điện thoại di động 8 cô bé 9 học sinh trung học cơ sở túi 11 tuổi dốc 13

0966.889.186