Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi

MÃ SẢN PHẨM: TD-617542245504
206,000 đ
Kích thước:
XL XL
XXL XXL
XXXL XXXL
Phân loại màu:
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi
Ghi chú

Số lượng:
Brand chengplan Orange
Texture Other
Size XL XXL XXXL
Pattern Solid
Color classification White Gray Blue Blue Black
No. CD54D0C6
Ingredient content 96% and above
Year Season Winter 2016
Material ingredients Other 100%
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi
Bông vest nam trung niên lớn tuổi với bông chặt áo đáy cross-bar vai thể thao sling trắng vest đàn hồi

0966.889.186