Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu

MÃ SẢN PHẨM: TD-618108052998
331,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Ghi chú

Số lượng:
Brand U.S. (shoes)
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Round head
Popular elements Bow
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification 23 x black 805-1 thick bottom (single mile) 23 plus khax 805-1 thick bottom (single mile) 23 plus green 805-1 thick bottom (single mile) 24 x black 805-1 thick Bottom (velvet) 24 plus khax 805-1 thick bottom (velvet) 24 plus green 805-1 thick bottom (velvet) 26 plus black 968 thin bottom 26 plus khax 968 thin bottom
Gross weight 0.65
No. D805-1
Year-end season Spring 2020
Shoe style Round head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material TPR (Bull)
Inner Material Cloth
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Shave
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Artificial short plush
Style Ballet flat shoes
Packing volume 0.01
Help surface material Suede
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu
Bò băng đáy giày phẳng 2020 mùa xuân đôi giày mới một chân giày lười nữ giày đơn giày 100 phụ nữ giày đậu

0966.889.186