Bên trong tăng giày nữ mùa hè mới thở bề mặt ròng rỗng lỏng bánh dày đáy giày nhỏ màu trắng 8cm phá vỡ thể thao mỏng

MÃ SẢN PHẨM: TD-615578216448
2,856,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Bên trong tăng giày nữ mùa hè mới thở bề mặt ròng rỗng lỏng bánh dày đáy giày nhỏ màu trắng 8cm phá vỡ thể thao mỏng
Bên trong tăng giày nữ mùa hè mới thở bề mặt ròng rỗng lỏng bánh dày đáy giày nhỏ màu trắng 8cm phá vỡ thể thao mỏng
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Size 35 36 37 38 39 40
Pattern Solid
Popular elements Waterproof table cross strap
Color classification White Silver
No. 158676336997056
Year-end season Spring 2020
Shoe style Round head
Shoe gang height Low help
Sole material Polyurethane
Who to apply Youth (18-40 years old)
Bên trong tăng giày nữ mùa hè mới thở bề mặt ròng rỗng lỏng bánh dày đáy giày nhỏ màu trắng 8cm phá vỡ thể thao mỏng
Bên trong tăng giày nữ mùa hè mới thở bề mặt ròng rỗng lỏng bánh dày đáy giày nhỏ màu trắng 8cm phá vỡ thể thao mỏng
Bên trong tăng giày nữ mùa hè mới thở bề mặt ròng rỗng lỏng bánh dày đáy giày nhỏ màu trắng 8cm phá vỡ thể thao mỏng
Bên trong tăng giày nữ mùa hè mới thở bề mặt ròng rỗng lỏng bánh dày đáy giày nhỏ màu trắng 8cm phá vỡ thể thao mỏng
Bên trong tăng giày nữ mùa hè mới thở bề mặt ròng rỗng lỏng bánh dày đáy giày nhỏ màu trắng 8cm phá vỡ thể thao mỏng
Bên trong tăng giày nữ mùa hè mới thở bề mặt ròng rỗng lỏng bánh dày đáy giày nhỏ màu trắng 8cm phá vỡ thể thao mỏng

0966.889.186