Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-619068438776
1,549,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
Phân loại màu:
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Canuola
Closed mode Strap
Size 35 36 37 38 39 40
Style Korean version
Popular elements Cross strap mesh muffin heel
Color classification White and yellow 5 cm internal increase silver 5 cm increase white-yellow 8 cm internal increase silver 8 cm increase white yellow within 10 cm increase silver 10 cm increase silver 10 cm increase
No. 159014094733533
Year-end season Summer 2020
Shoe gang height Low help
Sole material Polyurethane
Who to apply Youth (18-40 years old)
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ
Bên trong sự gia tăng nhỏ giày trắng nữ 2019 mùa hè mới dày đáy Trăm Hita Hàn Quốc phiên bản của không khí bề mặt ròng ròng thở giày thể thao màu đỏ

0966.889.186