Bean phụ nữ giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới phụ nữ sợi ròng giày Hàn Quốc phiên bản của phẳng dép đơn giày trăm thở nông mũi phẳng

MÃ SẢN PHẨM: TD-618076716638
1,255,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Bean phụ nữ giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới phụ nữ sợi ròng giày Hàn Quốc phiên bản của phẳng dép đơn giày trăm thở nông mũi phẳng
Bean phụ nữ giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới phụ nữ sợi ròng giày Hàn Quốc phiên bản của phẳng dép đơn giày trăm thở nông mũi phẳng
Bean phụ nữ giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới phụ nữ sợi ròng giày Hàn Quốc phiên bản của phẳng dép đơn giày trăm thở nông mũi phẳng
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Shoe style Pointed
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black partial half a yard gray partial half-yard apricot color partial half a yard
No. 158961326989766
Year-end season Summer 2018
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Mesh
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Net shoes
Help surface material Net cloth
Bean phụ nữ giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới phụ nữ sợi ròng giày Hàn Quốc phiên bản của phẳng dép đơn giày trăm thở nông mũi phẳng
Bean phụ nữ giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới phụ nữ sợi ròng giày Hàn Quốc phiên bản của phẳng dép đơn giày trăm thở nông mũi phẳng
Bean phụ nữ giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới phụ nữ sợi ròng giày Hàn Quốc phiên bản của phẳng dép đơn giày trăm thở nông mũi phẳng
Bean phụ nữ giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới phụ nữ sợi ròng giày Hàn Quốc phiên bản của phẳng dép đơn giày trăm thở nông mũi phẳng
Bean phụ nữ giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới phụ nữ sợi ròng giày Hàn Quốc phiên bản của phẳng dép đơn giày trăm thở nông mũi phẳng
Bean phụ nữ giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới phụ nữ sợi ròng giày Hàn Quốc phiên bản của phẳng dép đơn giày trăm thở nông mũi phẳng
Bean phụ nữ giày 2020 mùa xuân và mùa hè mới phụ nữ sợi ròng giày Hàn Quốc phiên bản của phẳng dép đơn giày trăm thở nông mũi phẳng

078.8283.789