Bean giày nữ 2020 mùa xuân mới màu đỏ sơn phẳng da nhỏ giày da thủy triều đầu vuông lớn sân ròng phụ nữ màu đỏ của đôi giày đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-618375241053
1,484,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Bean giày nữ 2020 mùa xuân mới màu đỏ sơn phẳng da nhỏ giày da thủy triều đầu vuông lớn sân ròng phụ nữ màu đỏ của đôi giày đen
Bean giày nữ 2020 mùa xuân mới màu đỏ sơn phẳng da nhỏ giày da thủy triều đầu vuông lớn sân ròng phụ nữ màu đỏ của đôi giày đen
Bean giày nữ 2020 mùa xuân mới màu đỏ sơn phẳng da nhỏ giày da thủy triều đầu vuông lớn sân ròng phụ nữ màu đỏ của đôi giày đen
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Shallow metal decoration
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Red 268-1 Black 268-1 Apricot 268-1
No. 158961319499033
Year-end season Spring 2020
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Patent leather
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
Bean giày nữ 2020 mùa xuân mới màu đỏ sơn phẳng da nhỏ giày da thủy triều đầu vuông lớn sân ròng phụ nữ màu đỏ của đôi giày đen
Bean giày nữ 2020 mùa xuân mới màu đỏ sơn phẳng da nhỏ giày da thủy triều đầu vuông lớn sân ròng phụ nữ màu đỏ của đôi giày đen
Bean giày nữ 2020 mùa xuân mới màu đỏ sơn phẳng da nhỏ giày da thủy triều đầu vuông lớn sân ròng phụ nữ màu đỏ của đôi giày đen
Bean giày nữ 2020 mùa xuân mới màu đỏ sơn phẳng da nhỏ giày da thủy triều đầu vuông lớn sân ròng phụ nữ màu đỏ của đôi giày đen
Bean giày nữ 2020 mùa xuân mới màu đỏ sơn phẳng da nhỏ giày da thủy triều đầu vuông lớn sân ròng phụ nữ màu đỏ của đôi giày đen
Bean giày nữ 2020 mùa xuân mới màu đỏ sơn phẳng da nhỏ giày da thủy triều đầu vuông lớn sân ròng phụ nữ màu đỏ của đôi giày đen

0966.889.186