Bean giày nữ 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của giày đỏ ròng phụ nữ có thai mềm đế giày phụ nữ da đen vuông phẳng giày đơn duy nhất

MÃ SẢN PHẨM: TD-618633942158
1,484,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
Bean giày nữ 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của giày đỏ ròng phụ nữ có thai mềm đế giày phụ nữ da đen vuông phẳng giày đơn duy nhất
Bean giày nữ 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của giày đỏ ròng phụ nữ có thai mềm đế giày phụ nữ da đen vuông phẳng giày đơn duy nhất
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Shoe style Square head
Popular elements Shallow metal decoration
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Apricot
No. 158961326958989
Year-end season Spring 2020
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Suede
Bean giày nữ 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của giày đỏ ròng phụ nữ có thai mềm đế giày phụ nữ da đen vuông phẳng giày đơn duy nhất
Bean giày nữ 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của giày đỏ ròng phụ nữ có thai mềm đế giày phụ nữ da đen vuông phẳng giày đơn duy nhất
Bean giày nữ 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của giày đỏ ròng phụ nữ có thai mềm đế giày phụ nữ da đen vuông phẳng giày đơn duy nhất
Bean giày nữ 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của giày đỏ ròng phụ nữ có thai mềm đế giày phụ nữ da đen vuông phẳng giày đơn duy nhất
Bean giày nữ 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của giày đỏ ròng phụ nữ có thai mềm đế giày phụ nữ da đen vuông phẳng giày đơn duy nhất
Bean giày nữ 2020 mới mùa xuân Hàn Quốc phiên bản của giày đỏ ròng phụ nữ có thai mềm đế giày phụ nữ da đen vuông phẳng giày đơn duy nhất

0966.889.186