Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời

MÃ SẢN PHẨM: TD-618044782353
256,000 đ
Kích thước:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Phân loại màu:
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Ghi chú

Số lượng:
Brand JAYNBNI Jenny Bonnie
Size 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Pattern Solid
Style Korean version
Popular elements Hollow mesh
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Watermelon red, purple, gray, dark blue black
No. 6160250237033T_caxra
Year-end season Summer 2020
Suitable for occasions Daily
Heel style Flat bottom
Sole material Plastic
Who to apply Middle-aged (40-60 years old)
Cortical characteristics Face skin
Shoe making process Note-pressing shoes
Style Baotou
Help surface material Plastic
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời
Bao Đầu dép vài lạnh của phụ nữ mùa hè không trượt hai mang dép bãi biển nhựa nam phiên bản Hàn Quốc của dép thở mềm đáy ngoài trời

0966.889.186