. Bao Đầu dép gió cổ tích gót chân con 2020 mới gót đầu mùa xuân buổi tối giày cao gót mỏng nhọn đầu giày đơn

MÃ SẢN PHẨM: TD-612467888667
717,000 đ
Kích thước:
36
34
40
37
35
39
38
Phân loại màu:
. Bao Đầu dép gió cổ tích gót chân con 2020 mới gót đầu mùa xuân buổi tối giày cao gót mỏng nhọn đầu giày đơn
. Bao Đầu dép gió cổ tích gót chân con 2020 mới gót đầu mùa xuân buổi tối giày cao gót mỏng nhọn đầu giày đơn
Ghi chú

Số lượng:
Brand DeFren Tiffany
Closed mode Loose belt
Size 36 34 40 37 35 39 38
Pattern Solid
Style Elegant
Popular elements Hollow
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification Liquor red black
Gross weight 50kg
No. XH41542
Year-end season Spring 2019
Shoe style Baotou
Suitable for occasions Daily
Shoe gang height Low help
Heel style Fine heel
Sole material Rubber
Inlet material Sheepskin
Who to apply Youth (18-40 years old)
Cortical characteristics Face skin
Back help Back trip band
Side Gang Hollow
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Sheepskin
Style One-word buckle
Packing volume 56597
Help surface material Suede
Sales channel type Same in the mall (both online and offline sales)
. Bao Đầu dép gió cổ tích gót chân con 2020 mới gót đầu mùa xuân buổi tối giày cao gót mỏng nhọn đầu giày đơn
. Bao Đầu dép gió cổ tích gót chân con 2020 mới gót đầu mùa xuân buổi tối giày cao gót mỏng nhọn đầu giày đơn
. Bao Đầu dép gió cổ tích gót chân con 2020 mới gót đầu mùa xuân buổi tối giày cao gót mỏng nhọn đầu giày đơn
. Bao Đầu dép gió cổ tích gót chân con 2020 mới gót đầu mùa xuân buổi tối giày cao gót mỏng nhọn đầu giày đơn
. Bao Đầu dép gió cổ tích gót chân con 2020 mới gót đầu mùa xuân buổi tối giày cao gót mỏng nhọn đầu giày đơn
. Bao Đầu dép gió cổ tích gót chân con 2020 mới gót đầu mùa xuân buổi tối giày cao gót mỏng nhọn đầu giày đơn

0966.889.186