áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay

MÃ SẢN PHẨM: TD-618058215044
181,000 đ
Kích thước:
951 951
100 100
105 105
110 110
115 115
120 120
Phân loại màu:
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
Ghi chú

Số lượng:
Brand chengplan Orange
Texture Other
Size 951 100 105 110 115 120
Pattern Solid
Color classification 60 white vests 60 grey vests 60 grey short sleeves 60 white short sleeves 42 grey vests 42 white vests
No. 42C3F036
Ingredient content 96% and above
Year season Winter 2016
Material ingredients Triacetate fiber (trivinegar fiber) 100%
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay
áo cũ-đánh đầu trung niên ông già bông chéo bar trắng nam vest mùa hè lớn mã bông áo thun ngắn tay áo lỏng tay

078.8283.789