8XL trung niên và người già quá khổ cộng với áo trọng lượng cộng với sân của phụ nữ 200 pound chất béo mẹ mặc mùa xuân và mùa thu single-shirt bên ngoài mỏng.

MÃ SẢN PHẨM: TD-618534355583
1,332,000 đ
Kích thước:
xl
L
XXL
XXXL
4XL
5XL
6XL
7XL
8XL
Phân loại màu:
8XL trung niên và người già quá khổ cộng với áo trọng lượng cộng với sân của phụ nữ 200 pound chất béo mẹ mặc mùa xuân và mùa thu single-shirt bên ngoài mỏng.
8XL trung niên và người già quá khổ cộng với áo trọng lượng cộng với sân của phụ nữ 200 pound chất béo mẹ mặc mùa xuân và mùa thu single-shirt bên ngoài mỏng.
Ghi chú

Số lượng:
Brand EHwk
Age applicable Over 60 years of age
Fabric Other
Size XL L XXL XXXL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 8XL
Middle-aged and old women's clothing pattern Big Flowers
Middle-aged style Simple
Classification of middle-aged and elderly women's clothing Shirt
Sleeve length Long sleeves
Color classification Green Red
Sleeves Shirt sleeves
Combination One piece
No. bbUX7N
Ingredient content 96% and above
Year Season Fall 2019
How to dress Cardigan
Clothing version Loose
Clothing style details Pocket
Material ingredients Other 100%
8XL trung niên và người già quá khổ cộng với áo trọng lượng cộng với sân của phụ nữ 200 pound chất béo mẹ mặc mùa xuân và mùa thu single-shirt bên ngoài mỏng.
8XL trung niên và người già quá khổ cộng với áo trọng lượng cộng với sân của phụ nữ 200 pound chất béo mẹ mặc mùa xuân và mùa thu single-shirt bên ngoài mỏng.
8XL trung niên và người già quá khổ cộng với áo trọng lượng cộng với sân của phụ nữ 200 pound chất béo mẹ mặc mùa xuân và mùa thu single-shirt bên ngoài mỏng.
8XL trung niên và người già quá khổ cộng với áo trọng lượng cộng với sân của phụ nữ 200 pound chất béo mẹ mặc mùa xuân và mùa thu single-shirt bên ngoài mỏng.
8XL trung niên và người già quá khổ cộng với áo trọng lượng cộng với sân của phụ nữ 200 pound chất béo mẹ mặc mùa xuân và mùa thu single-shirt bên ngoài mỏng.

0966.889.186