2020 mùa xuân và mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày granny phẳng cúi da mềm mại vòng giày đậu lớn mã phẳng gót giày mềm đơn

MÃ SẢN PHẨM: TD-619068058847
1,257,000 đ
Kích thước:
Size1
Phân loại màu:
2020 mùa xuân và mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày granny phẳng cúi da mềm mại vòng giày đậu lớn mã phẳng gót giày mềm đơn
2020 mùa xuân và mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày granny phẳng cúi da mềm mại vòng giày đậu lớn mã phẳng gót giày mềm đơn
2020 mùa xuân và mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày granny phẳng cúi da mềm mại vòng giày đậu lớn mã phẳng gót giày mềm đơn
Ghi chú

Số lượng:
Brand Canuola
Closed mode Set of feet
Size Size1
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Round head
Popular elements Shallow bow bow
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Gray foot fat fat wide choice big one-yard apricot color foot fat wide selection big one-yard card color foot fat wide selection big one-yard
No. 159014054945158
Year-end season Summer 2020
Shoe style Round head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material TPR (Bull)
Inner Material Two-layer pig skin
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Shave
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Two-layer pig skin
Style Ballet flat shoes
Help surface material Microfibers
2020 mùa xuân và mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày granny phẳng cúi da mềm mại vòng giày đậu lớn mã phẳng gót giày mềm đơn
2020 mùa xuân và mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày granny phẳng cúi da mềm mại vòng giày đậu lớn mã phẳng gót giày mềm đơn
2020 mùa xuân và mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày granny phẳng cúi da mềm mại vòng giày đậu lớn mã phẳng gót giày mềm đơn
2020 mùa xuân và mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày granny phẳng cúi da mềm mại vòng giày đậu lớn mã phẳng gót giày mềm đơn
2020 mùa xuân và mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày granny phẳng cúi da mềm mại vòng giày đậu lớn mã phẳng gót giày mềm đơn
2020 mùa xuân và mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày granny phẳng cúi da mềm mại vòng giày đậu lớn mã phẳng gót giày mềm đơn
2020 mùa xuân và mùa thu mới của Hàn Quốc phiên bản của những đôi giày granny phẳng cúi da mềm mại vòng giày đậu lớn mã phẳng gót giày mềm đơn

078.8283.789