2020 mùa xuân và mùa thu mới 100 giày nông miệng tên đầu nhỏ rượu đơn giày Pháp khí màu đỏ vòng khóa phẳng giày

MÃ SẢN PHẨM: TD-617450451077
1,426,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
2020 mùa xuân và mùa thu mới 100 giày nông miệng tên đầu nhỏ rượu đơn giày Pháp khí màu đỏ vòng khóa phẳng giày
2020 mùa xuân và mùa thu mới 100 giày nông miệng tên đầu nhỏ rượu đơn giày Pháp khí màu đỏ vòng khóa phẳng giày
2020 mùa xuân và mùa thu mới 100 giày nông miệng tên đầu nhỏ rượu đơn giày Pháp khí màu đỏ vòng khóa phẳng giày
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Shallow metal decoration
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification Black Apricot, Red
No. 158797061748460
Year-end season Fall 2019
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
2020 mùa xuân và mùa thu mới 100 giày nông miệng tên đầu nhỏ rượu đơn giày Pháp khí màu đỏ vòng khóa phẳng giày
2020 mùa xuân và mùa thu mới 100 giày nông miệng tên đầu nhỏ rượu đơn giày Pháp khí màu đỏ vòng khóa phẳng giày
2020 mùa xuân và mùa thu mới 100 giày nông miệng tên đầu nhỏ rượu đơn giày Pháp khí màu đỏ vòng khóa phẳng giày
2020 mùa xuân và mùa thu mới 100 giày nông miệng tên đầu nhỏ rượu đơn giày Pháp khí màu đỏ vòng khóa phẳng giày
2020 mùa xuân và mùa thu mới 100 giày nông miệng tên đầu nhỏ rượu đơn giày Pháp khí màu đỏ vòng khóa phẳng giày
2020 mùa xuân và mùa thu mới 100 giày nông miệng tên đầu nhỏ rượu đơn giày Pháp khí màu đỏ vòng khóa phẳng giày
2020 mùa xuân và mùa thu mới 100 giày nông miệng tên đầu nhỏ rượu đơn giày Pháp khí màu đỏ vòng khóa phẳng giày

078.8283.789