2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của bai-nơ gắn trên cạn miệng đầu vòng ma thuật dán Mary Jane trong đơn giày giày dày gót của phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-614632287902
1,205,000 đ
Kích thước:
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Phân loại màu:
2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của bai-nơ gắn trên cạn miệng đầu vòng ma thuật dán Mary Jane trong đơn giày giày dày gót của phụ nữ
2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của bai-nơ gắn trên cạn miệng đầu vòng ma thuật dán Mary Jane trong đơn giày giày dày gót của phụ nữ
2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của bai-nơ gắn trên cạn miệng đầu vòng ma thuật dán Mary Jane trong đơn giày giày dày gót của phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Warm non
Closed mode Magic Sticker
Size 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Round head
Popular elements Shallow bow bow, thick heel.
Heel high Medium (3-5cm)
Color classification Apricot black pink
No. 158494663005159
Year-end season Spring 2020
Shoe style Round head
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Sole material Rubber
Inner Material Microfibers
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Cortical characteristics Anti-velvet
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Ultra-slim leather
Style Shoes
Help surface material Suede
2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của bai-nơ gắn trên cạn miệng đầu vòng ma thuật dán Mary Jane trong đơn giày giày dày gót của phụ nữ
2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của bai-nơ gắn trên cạn miệng đầu vòng ma thuật dán Mary Jane trong đơn giày giày dày gót của phụ nữ
2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của bai-nơ gắn trên cạn miệng đầu vòng ma thuật dán Mary Jane trong đơn giày giày dày gót của phụ nữ
2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của bai-nơ gắn trên cạn miệng đầu vòng ma thuật dán Mary Jane trong đơn giày giày dày gót của phụ nữ
2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của bai-nơ gắn trên cạn miệng đầu vòng ma thuật dán Mary Jane trong đơn giày giày dày gót của phụ nữ
2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của bai-nơ gắn trên cạn miệng đầu vòng ma thuật dán Mary Jane trong đơn giày giày dày gót của phụ nữ
2020 mùa xuân mới Hàn Quốc phiên bản của bai-nơ gắn trên cạn miệng đầu vòng ma thuật dán Mary Jane trong đơn giày giày dày gót của phụ nữ

078.8283.789