2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ ngọt nơ trăm khoan điểm sáng mềm mại nữ giày duy nhất cạn phẳng giày đơn duy nhất

MÃ SẢN PHẨM: TD-616648388993
2,198,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ ngọt nơ trăm khoan điểm sáng mềm mại nữ giày duy nhất cạn phẳng giày đơn duy nhất
2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ ngọt nơ trăm khoan điểm sáng mềm mại nữ giày duy nhất cạn phẳng giày đơn duy nhất
2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ ngọt nơ trăm khoan điểm sáng mềm mại nữ giày duy nhất cạn phẳng giày đơn duy nhất
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Sweet
Shoe style Square head
Popular elements Shallow bow bow
Heel high Flat heel (less than or equal to 1cm)
Color classification White black pink
No. 158797065156127
Year-end season Summer 2018
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Shoe making process Sticky shoes
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ ngọt nơ trăm khoan điểm sáng mềm mại nữ giày duy nhất cạn phẳng giày đơn duy nhất
2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ ngọt nơ trăm khoan điểm sáng mềm mại nữ giày duy nhất cạn phẳng giày đơn duy nhất
2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ ngọt nơ trăm khoan điểm sáng mềm mại nữ giày duy nhất cạn phẳng giày đơn duy nhất
2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ ngọt nơ trăm khoan điểm sáng mềm mại nữ giày duy nhất cạn phẳng giày đơn duy nhất
2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ ngọt nơ trăm khoan điểm sáng mềm mại nữ giày duy nhất cạn phẳng giày đơn duy nhất
2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ ngọt nơ trăm khoan điểm sáng mềm mại nữ giày duy nhất cạn phẳng giày đơn duy nhất
2020 mùa hè mới của Hàn Quốc phiên bản của nơ ngọt nơ trăm khoan điểm sáng mềm mại nữ giày duy nhất cạn phẳng giày đơn duy nhất

0966.889.186