2020 mới của Anh dép sinh viên retro gió từ rỗng với nông miệng giày đơn thoải mái duy nhất phẳng giày vuông phụ nữ

MÃ SẢN PHẨM: TD-617450343250
2,169,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
Phân loại màu:
2020 mới của Anh dép sinh viên retro gió từ rỗng với nông miệng giày đơn thoải mái duy nhất phẳng giày vuông phụ nữ
2020 mới của Anh dép sinh viên retro gió từ rỗng với nông miệng giày đơn thoải mái duy nhất phẳng giày vuông phụ nữ
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39
Pattern Solid
Style Korean version
Shoe style Square head
Popular elements Shallow bow bow
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Beige black
No. 1253188-6
Year-end season Spring 2019
Shoe style Square head
Scenarios Leisure
Heel style Flat bottom
Sole material Rubber
Inner Material Pu
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Style Shoes
Help surface material Pu
2020 mới của Anh dép sinh viên retro gió từ rỗng với nông miệng giày đơn thoải mái duy nhất phẳng giày vuông phụ nữ
2020 mới của Anh dép sinh viên retro gió từ rỗng với nông miệng giày đơn thoải mái duy nhất phẳng giày vuông phụ nữ
2020 mới của Anh dép sinh viên retro gió từ rỗng với nông miệng giày đơn thoải mái duy nhất phẳng giày vuông phụ nữ
2020 mới của Anh dép sinh viên retro gió từ rỗng với nông miệng giày đơn thoải mái duy nhất phẳng giày vuông phụ nữ
2020 mới của Anh dép sinh viên retro gió từ rỗng với nông miệng giày đơn thoải mái duy nhất phẳng giày vuông phụ nữ
2020 mới của Anh dép sinh viên retro gió từ rỗng với nông miệng giày đơn thoải mái duy nhất phẳng giày vuông phụ nữ

0966.889.186