17 đầu xuân giày công việc sản phẩm mới thời trang thoải mái gót chân nhỏ nông gót thấp chỉ giày đơn kích thước phụ nữ lớn của màu đen

MÃ SẢN PHẨM: TD-617195518472
1,484,000 đ
Kích thước:
35
36
37
38
39
40
41
Phân loại màu:
17 đầu xuân giày công việc sản phẩm mới thời trang thoải mái gót chân nhỏ nông gót thấp chỉ giày đơn kích thước phụ nữ lớn của màu đen
17 đầu xuân giày công việc sản phẩm mới thời trang thoải mái gót chân nhỏ nông gót thấp chỉ giày đơn kích thước phụ nữ lớn của màu đen
17 đầu xuân giày công việc sản phẩm mới thời trang thoải mái gót chân nhỏ nông gót thấp chỉ giày đơn kích thước phụ nữ lớn của màu đen
17 đầu xuân giày công việc sản phẩm mới thời trang thoải mái gót chân nhỏ nông gót thấp chỉ giày đơn kích thước phụ nữ lớn của màu đen
17 đầu xuân giày công việc sản phẩm mới thời trang thoải mái gót chân nhỏ nông gót thấp chỉ giày đơn kích thước phụ nữ lớn của màu đen
Ghi chú

Số lượng:
Brand Orange
Closed mode Set of feet
Size 35 36 37 38 39 40 41
Pattern Solid
Style Europe
Shoe style Pointed
Popular elements Shallow mouth, thick heel.
Heel high Low heel (1-3cm)
Color classification Gray black pink apricot color half a yard
No. 158797058543046
Year-end season Spring 2017
Shoe style Pointed
Scenarios Leisure
Heel style Rough Heel
Sole material Rubber
Inner Material Microfibers
Who to apply Youth (18-40 years old)
Opening depth Shallow mouth
Insole material Pu
Style Shoes
Help surface material Pu
17 đầu xuân giày công việc sản phẩm mới thời trang thoải mái gót chân nhỏ nông gót thấp chỉ giày đơn kích thước phụ nữ lớn của màu đen
17 đầu xuân giày công việc sản phẩm mới thời trang thoải mái gót chân nhỏ nông gót thấp chỉ giày đơn kích thước phụ nữ lớn của màu đen
17 đầu xuân giày công việc sản phẩm mới thời trang thoải mái gót chân nhỏ nông gót thấp chỉ giày đơn kích thước phụ nữ lớn của màu đen
17 đầu xuân giày công việc sản phẩm mới thời trang thoải mái gót chân nhỏ nông gót thấp chỉ giày đơn kích thước phụ nữ lớn của màu đen
17 đầu xuân giày công việc sản phẩm mới thời trang thoải mái gót chân nhỏ nông gót thấp chỉ giày đơn kích thước phụ nữ lớn của màu đen

0966.889.186