Vừa cô gái quần rộng chân 2020 mùa xuân váy cô gái chùng lỏng thẳng mùa hè quần chín điểm quần jean thẳng của trẻ em.

MÃ SẢN PHẨM: TD-618823709880
462,000 đ
Phân loại màu.:
Vừa cô gái quần rộng chân 2020 mùa xuân váy cô gái chùng lỏng thẳng mùa hè quần chín điểm quần jean thẳng của trẻ em.
Tham khảo chiều cao.:
110cm.
120cm.
130cm.
140cm.
150cm.
160cm.
Ghi chú

Số lượng:
Brand. Potato chip workshop.
Age applicable. 2 years old 4 years old 5 years old 7 years old 8 years old 9 years old 11 aged 12 aged 13 aged 14 years old.
Fabric. Denim.
Whether to open. Don't open.
Style. Korean version.
Pants waist. Mid-waist.
Origin. Chinese mainland.
Provinces. Zhejiang Province.
City. Huzhou city.
Gender applies. Woman.
The model is photographed. There are models on the real shoot.
Color classification. Blue.
Pants door flap. Leather belt.
The no. 614046167273_xNYW0.
Refer to height. 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm 160cm.
Season. Summer.
The length of the trousers. Nine-point pants.
Pants classification. Jeans.
Safety level. Class B.
Material composition. Other 100%
Vừa cô gái quần rộng chân 2020 mùa xuân váy cô gái chùng lỏng thẳng mùa hè quần chín điểm quần jean thẳng của trẻ em.
Vừa cô gái quần rộng chân 2020 mùa xuân váy cô gái chùng lỏng thẳng mùa hè quần chín điểm quần jean thẳng của trẻ em.
Vừa cô gái quần rộng chân 2020 mùa xuân váy cô gái chùng lỏng thẳng mùa hè quần chín điểm quần jean thẳng của trẻ em.
Vừa cô gái quần rộng chân 2020 mùa xuân váy cô gái chùng lỏng thẳng mùa hè quần chín điểm quần jean thẳng của trẻ em.
Vừa cô gái quần rộng chân 2020 mùa xuân váy cô gái chùng lỏng thẳng mùa hè quần chín điểm quần jean thẳng của trẻ em.

0966.889.186