Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.

MÃ SẢN PHẨM: TD-556632451677
290,000 đ
Phân loại màu.:
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tham khảo chiều cao.:
52cm.
59cm.
66cm.
Ghi chú

Số lượng:
Brand. Tong Tai.
The age of underwear applies. Under 1 year of age.
Function. Warm.
Underwear texture. Cotton (100% cotton content)
Color classification. Gray light brown pink T81J0087 brown T81J0087 blue T81J0087 powder.
The no. T81J0087.
Refer to height. 52cm59cm66cm.
Suitable for the season. Spring.
Safety level. Class A.
Material composition. Cotton 100%
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.
Tongtai quần áo trẻ sơ sinh 1-6 tháng bé mùa xuân và mùa thu quần áo bộ bé kimono quần bộ đồ lót hai mảnh bộ.

0966.889.186