Cô gái mùa hè váy voan 8 tuổi váy 9 mùa hè 12 trường tiểu học 13 cô gái bãi biển dài váy siêu cổ tích.

MÃ SẢN PHẨM: TD-619269163049
301,000 đ
Phân loại màu.:
Cô gái mùa hè váy voan 8 tuổi váy 9 mùa hè 12 trường tiểu học 13 cô gái bãi biển dài váy siêu cổ tích.
Cô gái mùa hè váy voan 8 tuổi váy 9 mùa hè 12 trường tiểu học 13 cô gái bãi biển dài váy siêu cổ tích.
Cô gái mùa hè váy voan 8 tuổi váy 9 mùa hè 12 trường tiểu học 13 cô gái bãi biển dài váy siêu cổ tích.
Tham khảo chiều cao.:
130cm.
140cm.
110cm.
150cm.
160cm.
120cm.
Ghi chú

Số lượng:
Brand. Miniyaya Minnie.
Age applicable. 3 years old 4 years old 5 years old 7 years old 8 years old 9 11 years old 12 years old 13 years old.
Fabric. Blended.
Pattern. Floral.
Style. Korean version.
Gender applies. Woman.
Color classification. Pink green blue.
The no. TS19302.
Skirt. Irregular.
Refer to height. 110cm120cm130cm140cm150cm160cm.
Season. Summer.
Style. Sling skirt vest skirt.
Safety level. Class B.
Material composition. Other 100%
Cô gái mùa hè váy voan 8 tuổi váy 9 mùa hè 12 trường tiểu học 13 cô gái bãi biển dài váy siêu cổ tích.
Cô gái mùa hè váy voan 8 tuổi váy 9 mùa hè 12 trường tiểu học 13 cô gái bãi biển dài váy siêu cổ tích.
Cô gái mùa hè váy voan 8 tuổi váy 9 mùa hè 12 trường tiểu học 13 cô gái bãi biển dài váy siêu cổ tích.
Cô gái mùa hè váy voan 8 tuổi váy 9 mùa hè 12 trường tiểu học 13 cô gái bãi biển dài váy siêu cổ tích.
Cô gái mùa hè váy voan 8 tuổi váy 9 mùa hè 12 trường tiểu học 13 cô gái bãi biển dài váy siêu cổ tích.
Cô gái mùa hè váy voan 8 tuổi váy 9 mùa hè 12 trường tiểu học 13 cô gái bãi biển dài váy siêu cổ tích.
Cô gái mùa hè váy voan 8 tuổi váy 9 mùa hè 12 trường tiểu học 13 cô gái bãi biển dài váy siêu cổ tích.

0966.889.186