Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.

MÃ SẢN PHẨM: TD-615265545247
332,000 đ
Phân loại màu.:
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Tham khảo chiều cao.:
110cm.
120cm.
130cm.
140cm.
150cm.
160cm.
Ghi chú

Số lượng:
Brand. Other other.
Age applicable. 3 years old 4 years old 5 years old 7 years old 8 years old 9 11 years old 12 years old 13 years old.
Fabric. Other.
Pattern. Solid color.
Style. Korean version.
Collar type. High collar.
Origin. Chinese mainland.
Gender applies. Woman.
The door is open. Zipshirt.
Whether to wear a hat. There is a cap that cannot be removed.
Color classification. Khacolor (006) red (006) ink green (006) red (008) khaon (008) light green (006)
The no. lRQpL.
Whether there is a belt. No belt.
Refer to height. 140cm130cm160cm150cm120cm1110cm.
Season. Spring.
The length of the windbreaker. Medium-length.
Safety level. Class B.
Material composition. Other 100%
Ingredients of the material. Other 100%
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.
Cô gái áo gió 2020 mùa xuân mới và mùa thu 13 con lớn của Hàn Quốc phiên bản của chiếc áo khoác dương khí cô gái dài vừa quần áo trẻ em của trẻ em.

078.8283.789