Balabala trẻ em dày xuống áo khoác hai mảnh bộ thời trang ấm áp chống gió áo khoác qingcang chính hãng mùa thu và mùa đông bé trai.

MÃ SẢN PHẨM: TD-602990877300
2,548,000 đ
Phân loại màu.:
Balabala trẻ em dày xuống áo khoác hai mảnh bộ thời trang ấm áp chống gió áo khoác qingcang chính hãng mùa thu và mùa đông bé trai.
Balabala trẻ em dày xuống áo khoác hai mảnh bộ thời trang ấm áp chống gió áo khoác qingcang chính hãng mùa thu và mùa đông bé trai.
Balabala trẻ em dày xuống áo khoác hai mảnh bộ thời trang ấm áp chống gió áo khoác qingcang chính hãng mùa thu và mùa đông bé trai.
Tham khảo chiều cao.:
140cm.
150cm.
160cm.
165cm.
170cm.
175cm.
Ghi chú

Số lượng:
Brand. Balabala.
Age applicable. 8 years old 9 years old 10 years old 11 years old 12 years old 13 years old 14 years old.
Fabric. Polyester.
Pattern. Other.
Gender applies. Man.
Whether to wear a hat. There is a cap that cannot be removed.
Color classification. Black 9000-grey duck velvet Chinese blue 8500-grey duck velvet gray tone 0322-grey duck velvet.
Fillings. Grey duck velvet.
The no. 28074191101。
Refer to height. 140cm 150cm 160cm 165cm 170cm 175cm.
Year season. Winter 2019.
Long clothes. Short.
Safety level. Class C.
Velvet content. 80%
Material composition. Polyester 100%
Balabala trẻ em dày xuống áo khoác hai mảnh bộ thời trang ấm áp chống gió áo khoác qingcang chính hãng mùa thu và mùa đông bé trai.
Balabala trẻ em dày xuống áo khoác hai mảnh bộ thời trang ấm áp chống gió áo khoác qingcang chính hãng mùa thu và mùa đông bé trai.
Balabala trẻ em dày xuống áo khoác hai mảnh bộ thời trang ấm áp chống gió áo khoác qingcang chính hãng mùa thu và mùa đông bé trai.
Balabala trẻ em dày xuống áo khoác hai mảnh bộ thời trang ấm áp chống gió áo khoác qingcang chính hãng mùa thu và mùa đông bé trai.
Balabala trẻ em dày xuống áo khoác hai mảnh bộ thời trang ấm áp chống gió áo khoác qingcang chính hãng mùa thu và mùa đông bé trai.
Balabala trẻ em dày xuống áo khoác hai mảnh bộ thời trang ấm áp chống gió áo khoác qingcang chính hãng mùa thu và mùa đông bé trai.
Balabala trẻ em dày xuống áo khoác hai mảnh bộ thời trang ấm áp chống gió áo khoác qingcang chính hãng mùa thu và mùa đông bé trai.

0966.889.186