áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.

MÃ SẢN PHẨM: TD-557298557902
476,000 đ
Phân loại màu.:
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
Tham khảo chiều cao.:
100cm (100 (height 85-102))
110cm (110 (height 95-105))
120cm (120 (height 105-115))
130cm (130 (height 115-125))
140cm (140 (height 125-135))
150cm (150 (height 135-145))
Ghi chú

Số lượng:
Brand. Little fun bear.
Age applicable. 3 years old 4 years old 5 years old 6 years old 7 years old 8 years old 9 years old.
Fabric. Cotton.
Pattern. Lattice.
Style. Leisure.
Collar type. Lap thigh-sharp collar.
Gender applies. Man.
Color classification. Red grid green grid Yellow grid letter black and white grid letter red grid.
The no. 71001-4。
Refer to height. 100 (Height 85-102) 110 (Height 95-105) 120 (Height 105-115) 130 (Height 115-125) 140 (Height 125-135) 150 (Height 135-145)
Season. Spring.
Year season. Fall 2017.
Long sleeves. Long sleeves.
Safety level. Class B.
Material composition. Cotton 100%
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.
áo sơ mi bé trai dài sleevespring Xuân Thu 2020 bé mài tóc Anh mùa xuân cho trẻ em đẹp trai kẻ sọc giữa cậu bé áo.

0966.889.186